Regulament

ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Organizatorul concursului de fotografie Baumit - “Comori Arhitecturale” (în continuare numită "Concursul") este S.C. BAUMIT ROM NIA COM S.R.L. (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”), societate cu răspundere limitată de naţionalitate română, cu sediul social în România, Bucureşti, Sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/6207/1995, cod de înregistrare fiscală 7568475.

ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României şi Republicii Moldova

DURATA CONCURS

Concursul se va desfăşura în perioada: 01 septembrie 2018, ora 00:00 – 31 octombrie 2018 inclusiv, ora 23:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”). Participanţii se pot înscrie în Concurs exclusiv pe perioada acestuia.

DREPTUL DE PARTICIPARE

Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice („Participanţii”) cu domiciliul sau reşedinţa în România sau Republica Moldova şi care, la data de 01 septembrie 2018, au împlinit vârsta de 18 ani.

Nu pot participa la Concurs următoarele categorii de persoane:
  • angajaţii Organizatorului şi ai distribuitorilor acestuia
  • angajaţii magazinelor partenere
  • angajaţii Agenţiilor implicate în desfăşurarea campaniei promoţionale
  • angajaţii oricăror companii implicate în realizarea oricăror activităţi legate de organizarea şi desfăşurarea Concursului, de asemenea, rudele de gradul I şi II ai categoriilor de persoane menţionate mai sus nu au dreptul de a participa la Concurs.

Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

REGIUNI ŞI CLĂDIRI PARTICIPANTE ÎN CONCURS

Pentru România - 7 regiuni predefinite de către Organizator împreună cu lista clădirilor predefinite participante la concurs (Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania Centrală, Transilvania Nordică, Banat -Crişana)
Pentru Republica Moldova – listă clădiri predefinite participante la concurs
Vezi lista cladirilor participante.

MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a se înscrie în Concurs, participanţii trebuie să realizeze o fotografie cu faţada unei dintre clădirile participante în concurs şi listate in website şi, la alegere:
a) să acceseze direct WEBSITE-ul Concursului
SAU
b) să acceseze WEBSITE-ul Concursului prin intermediul paginii de facebook Baumit România sau Baumit Moldova.
Să o inscrie în Concurs, în Perioada Concursului, prin WEBSITE-ul Concursului, urmând procedurile electronice de înscriere puse la dispoziţie, conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.

Descarcă regulamentul complet.

Clădiri participante

Accesează secţiunea CLĂDIRI PARTICIPANTE şi vezi lista sau harta interactivă cu toate clădirile participante la concurs.